Eerste hulp aan kinderen

De cursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die willen weten hoe zij eerste hulp moeten verlenen aan kinderen. Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerste hulpverlening. Na het afronden van deze cursus ontvangt u de aantekening eerste hulp aan kinderen op uw diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis. Als u niet in het bezit bent van een diploma eerste hulp, ontvangt u een certificaat van Het Oranje Kruis. EHBO-vereniging Ridderkerk biedt 2 cursussen eerste hulp aan kinderen aan: de basiscursus en de herhalingscursus.

 

Basiscursus eerste hulp aan kinderen

De basiscursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die nog niet in het bezit zijn van een diploma eerste hulp aan kinderen. In een serie van 4 lessen wordt u voorbereid op het examen eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. De lessen worden gegeven door een instructeur eerste hulp. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het certificaat eerste hulp aan kinderen is 2 jaar geldig en wordt bij gebleken competentie telkens voor 2 jaar verlengd.

Deelname aan de basiscursus eerste hulp aan kinderen kost € 80. Het lesboek schaft u zelf aan, de benodigde verbanden en oefenmaterialen worden door de EHBO-vereniging ter beschikking gesteld. Bij het cursusgeld is één examen inbegrepen, voor een eventuele herkansing worden de werkelijke kosten doorberekend.

 

Herhalingscursus eerste hulp aan kinderen

De herhalingscursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die in het bezit zijn van een certificaat eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus eerste hulp aan kinderen en het aanbrengen van verdieping. De herhalingscursus wordt gegeven door een deskundige instructeur die tevens beoordeelt of de cursist aan de door Het Oranje Kruis gestelde eisen van competentie voldoet. Bij gebleken competentie wordt het diploma telkens voor 2 jaar verlengd. Deelname aan de herhalingscursus kost € 25 per keer.

 

Meer informatie en aanmelden

Bij voldoende belangstelling start de basiscursus eerste hulp aan kinderen op 7 maart 2023. Het al dan niet doorgaan van de cursus wordt bepaald op basis van het aantal definitieve inschrijvingen dat twee weken voorafgaand aan de geplande startdatum is ontvangen. De herhalingsles wordt gegeven op 7 februari 2023. Inschrijven voor deze cursussen kan door het opsturen van een ingevuld inschrijfformulier.

 

Let op!
Het verlengen van een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen is slechts mogelijk als u ieder jaar ten minste 1 herhalingsles heeft gevolgd. Wij streven er naar om de cursisten die bij ons de basiscursus eerste hulp aan kinderen hebben gevolgd 2 weken voor de herhalingsles per e-mail te informeren. Dit lukt helaas niet altijd. Het volgen van herhalingslessen is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist. Wij adviseren deze site regelmatig te raadplegen voor actuele cursusdata.

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk