Reanimatie

De AED / Reanimatie-cursus is bedoeld voor volwassenen die willen weten hoe zij moeten handelen bij een hartstilstand. Tijdens deze cursus leert u hoe u iemand met een hartstilstand zo effectief mogelijk kunt helpen. Naast een training op het gebied van hartmassage en beademing krijgt u ook instructies over het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator). EHBO-vereniging Ridderkerk biedt 2 cursussen reanimatie aan: de basiscursus en de herhalingscursus.

 

Basiscursus reanimatie

De basiscursus reanimatie is bedoeld voor volwassenen die nog niet in het bezit zijn van een reanimatiecertificaat van de Hartstichting. In 2 avonden leert u hoe u iemand met een hartstilstand zo effectief mogelijk kunt helpen. Naast een training op het gebied van hartmassage en beademing krijgt u ook instructies over het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED). Bij gebleken competentie ontvangt u aan het eind van de 2e cursusavond een certificaat van de Hartstichting.

 

Herhalingscursus reanimatie

De herhalingscursus reanimatie is bedoeld voor volwassenen die in het bezit zijn van een reanimatiecertificaat van de Hartstichting. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus. Bij gebleken competentie wordt de geldigheid van het certificaat van de Hartstichting met 1 jaar verlengd. De herhalingscursus valt doorgaans samen met de eerste lesavond van de basiscursus of met een lesavond van de herhalingscursus Eerste Hulp.

 

Meer informatie en aanmelden

De eerst volgende cursus reanimatie wordt gegeven op 5 en 19 november 2019. De kosten voor deelname aan de basiscursus bedragen € 40. Inschrijven kan door het opsturen van een ingevuld inschrijfformulier. Desgewenst kunt u een scan van het ingevulde inschrijfformulier in pdf mailen.

De herhalingslessen staan gepland voor 5 november 2019 en 11 februari 2020. De kosten voor deelname aan de herhalingsles bedragen € 20. Aanmelden voor de herhalingslessen kan door een e-mail te sturen aan Astrid Punt.

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk