Reanimatie

De AED / Reanimatie-cursus is bedoeld voor volwassenen die willen weten hoe zij moeten handelen bij een hartstilstand. Tijdens deze cursus leert u hoe u iemand met een hartstilstand zo effectief mogelijk kunt helpen. Naast een training op het gebied van hartmassage en beademing krijgt u ook instructies over het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator). EHBO-vereniging Ridderkerk biedt 2 cursussen reanimatie aan: de basiscursus en de herhalingscursus.

 

Basiscursus reanimatie

De basiscursus reanimatie is bedoeld voor volwassenen die nog niet in het bezit zijn van een reanimatiecertificaat van de Hartstichting. In 1 dagdeel leert u hoe u iemand met een hartstilstand zo effectief mogelijk kunt helpen. Naast een training op het gebied van hartmassage en beademing krijgt u ook instructies over het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED). Bij gebleken competentie ontvangt u aan het eind van de cursus een certificaat van de Hartstichting.

Om deel te kunnen nemen aan de reanimatiecursus is het noodzakelijk dat u lichamelijk in staat bent om te kunnen reanimeren. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij op hun knieën kunnen zitten en in staat zijn om een borstkas in te drukken. Deelnemers die in het verleden betrokken zijn geweest bij een reanimatie wordt verzocht dit voorafgaand aan de les aan te geven bij de instructeur.

 

Herhalingscursus reanimatie

De herhalingscursus reanimatie is bedoeld voor volwassenen die in het bezit zijn van een reanimatiecertificaat van de Hartstichting. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus. Bij gebleken competentie wordt de geldigheid van het certificaat van de Hartstichting met 1 jaar verlengd.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor komend seizoen zijn meerdere cursussen gepland. Voor inwoners van Ridderkerk is deelname aan de reanimatiecursus gratis, mits zij zich na deelname aanmelden als burgerhulpverlener. Voor overige deelnemers bedragen de kosten voor deelname € 25. Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier.

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk