Evenementen

Als organisator van een evenement, wilt u dat uw bezoekers zorgeloos kunnen genieten. Een goede eerste hulppost is daarbij een must! De gediplomeerde vrijwilligers van onze vereniging bieden u graag een helpende hand. De EHBO-vereniging Ridderkerk is al vele jaren een bekend gezicht bij diverse lokale evenementen. Al onze eerste hulpverleners zijn goed opgeleid en hebben ruime ervaring met het verlenen van eerste hulp.

 

Voor wie?

Iedere organisator van een evenement (commercieel en niet-commercieel) kan een beroep doen op de vrijwilligers van de EHBO-vereniging Ridderkerk. Omdat wij jaarlijks meer aanvragen binnen krijgen dan dat wij kunnen honoreren, hebben wij er voor gekozen om uitsluitend te assisteren bij evenementen die plaats vinden binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk.

 

Goed om te weten

Leden en vrijwilligers van onze vereniging zijn zowel in georganiseerd verband als op eigen initiatief actief als eerste hulpverlener. Teneinde ieder misverstand te voorkomen: er is pas sprake van inzet door c.q. namens EHBO-vereniging Ridderkerk in het geval een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vereniging en de organisator van het evenement, die ondertekend is door 2 leden van het dagelijks bestuur.

Voor de inzet van vrijwillige eerste hulpverleners hanteren wij onder meer de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u hier mee in.

 

  • De vrijwilligers die worden ingezet tijdens een evenement bezitten een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
  • De vrijwilligers worden uitsluitend ingezet voor het verlenen van eerste hulp. Zij vervoeren geen personen naar een huisartsen- of eerstehulppost. Zo nodig zal de organisator van het evenement hiervoor zorgen.
  • Per evenement worden minimaal 2 vrijwilligers ingezet. Zijn meer vrijwilligers noodzakelijk dan opereren zij altijd in koppels.
  • De kosten voor de inzet van één vrijwilliger bedragen € 8,50 per uur. De kosten voor het gebruik van materiaal worden afzonderlijk in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 10 per evenement.
  • De organisator van het evenement zorgt voor een veilige en afgeschermde werkomgeving, voorzien van stromend water.
  • De organisator van het evenement voorziet de vrijwilligers van eten en drinken.
  • De organisator van het evenement vergoed schade aan persoonlijke eigendommen van de vrijwilligers alsmede schade aan eigendommen van de vereniging, voor zover deze schade tijdens het evenement is ontstaan door toedoen van de organisator en/of bezoekers van het evenement.
  • De organisator en/of bezoekers vrijwaren EHBO-vereniging Ridderkerk, haar bestuur en haar vrijwilligers van iedere vorm van aansprakelijkheid.

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk