Lidmaatschap

Aanmelden

Aanmelden voor het lidmaatschap kan uitsluitend door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te sturen aan de secretaris van de vereniging. Nadat het bestuur heeft besloten om u als lid toe te laten ontvangt u hiervan een bevestiging. In principe kan iedereen die de doelstelling van de vereniging onderschrijft lid worden van de vereniging. Van leden wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis dan wel dat zij hiervoor een opleiding gaan volgen bij de vereniging. Aan het lidmaatschap zijn rechten en plichten verbonden. Deze staan omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze worden op verzoek toegezonden aan (aspirant)leden.

 

Afmelden

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per het einde van een verenigingsjaar door dit schriftelijk aan het bestuur mee te delen. De opzegtermijn bedraagt 4 weken. Een opzegging dient dus uiterlijk 1 juni ontvangen te zijn door het bestuur. Nadat het bestuur uw opzegging heeft ontvangen stuurt zij hiervan een bevestiging. Voor zowel het aan- als afmelden voor het lidmaatschap geldt dat een bericht per e-mail gelijk staat aan een schriftelijke aan- of afmelding.

 

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het type lidmaatschap. Momenteel zijn er 3 lidmaatschapscategorieën.

 

Categorie Contributie   Cursus
Leden (niet gediplomeerd) 130,00   Basiscursus eerste hulp
Leden (gediplomeerd) 42,50   Herhalingscursus eerste hulp dinsdagavond / zaterdag
Ereleden 0,00   Herhalingscursus eerste hulp dinsdagavond / zaterdag

 

Leden die niet in het bezit zijn van een diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis volgen de basiscursus. Tijdens deze cursus wordt het lid voorbereid op het examen eerste hulp van Het Oranje Kruis. De contributie is inclusief het gebruik van oefenmateriaal en deelname aan het examen. Het lesboek schaft u zelf aan.

Leden die in het bezit zijn van een diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis volgen de herhalingscursus. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus en het aanbrengen van verdieping. Bij gebleken competentie (zulks ter beoordeling aan de instructeur) wordt het diploma verlengd. De contributie is inclusief het gebruik van oefenmateriaal en hercertificering. Het bewijs van hercertificering kunt u zelf downloaden op de website van het Oranje Kruis. Leden die een fysiek bewijs van hercertificering willen hebben betalen daarvoor de kosten die het Oranje Kruis in rekening brengt aan de vereniging, momenteel bedragen deze € 14,95 per pas.

Ereleden zijn leden die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging zijn benoemd tot erelid. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie en mogen deelnemen aan de herhalingscursus op dinsdagavond en/of zaterdag. Bij gebleken competentie (zulks ter beoordeling aan de instructeur) wordt het diploma verlengd.

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk