Over ons

Image

Lidmaatschap

Iedereen die wil kan lid worden van EHBO-vereniging Ridderkerk. Als u interesse heeft in een lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Leden die niet in het bezit zijn van een diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis volgen de basiscursus. Tijdens deze cursus worden zij voorbereid op het examen eerste hulp van Het Oranje Kruis. De jaarlijkse contributie bedraagt € 125 per jaar en is inclusief het gebruik van oefenmateriaal en deelname aan het examen. Overige lesmaterialen schaffen zij zelf aan.

Leden die in het bezit zijn van een diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis volgen de herhalingscursus. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus en het aanbrengen van verdieping. Als u, naar mening van de instructeur, in voldoende mate heeft laten zien dat u competent bent wordt het diploma verlengd. De contributie bedraagt € 42,50 per jaar en is inclusief het gebruik van oefenmateriaal en (digitale) hercertificering.

Aanmelden

Aanmelden voor het lidmaatschap kan uitsluitend door een ingevuld inschrijfformulier te sturen aan de secretaris van de vereniging. Nadat het bestuur heeft besloten om u als lid toe te laten ontvangt u hiervan een bevestiging.  Aan het lidmaatschap zijn rechten en plichten verbonden. Deze staan omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze worden op verzoek toegezonden aan (aspirant)leden.

Afmelden

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per het einde van een verenigingsjaar door dit schriftelijk of per e-mail aan het bestuur mee te delen. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De opzegtermijn bedraagt 4 weken. Een opzegging dient dus uiterlijk 1 juni ontvangen te zijn door het bestuur. Nadat het bestuur uw opzegging heeft ontvangen stuurt zij hiervan een bevestiging.
Image