Geslaagd!

Aan de basiscursus eerste hulp hebben dit jaar 8 cursisten deelgenomen. Zeven van hen mochten op 31 januari jl. het diploma eerste hulp in ontvangst nemen, de achtste kandidaat heeft om persoonlijke redenen geen examen gedaan. Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!

Storing e-mail

Door een technische storing worden er op dit moment vanaf de contactformulieren geen automatische ontvangstbevestigingen verzonden. Ingezonden berichten worden...

Volg een reanimatiecursus!

Elke dag krijgen meer dan 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en...

Herhalingscursus eerste hulp

De herhalingscursussen eerste hulp zijn in volle gang. Tijdens een herhalingscursus worden de vaardigheden van alle diplomahouders opnieuw beoordeeld en vindt bijscholing plaats...

Kerstgroet

Het bestuur en de vrijwilligers van EHBO-vereniging Ridderkerk wensen u heerlijke feestdagen vol liefde, glitters en geluk. We wensen u al het goede voor het nieuwe jaar!

Ledenvergadering

Het nieuwe seizoen is op 3 oktober 2022 officieel van start gegaan met de ledenvergadering. Eigenlijk een valste start, want de basiscursus eerste hulp was al begonnen. Tijdens...

Basiscursus eerste hulp

Bij voldoende belangstelling gaat de basiscursus eerste hulp van start op dinsdag 20 september 2022. De cursus bereidt u in 12 lessen voor op het examen van het Oranje Kruis. Aan bod...

Extra reanimatielessen

In verband met de grote belangstelling voor de reanimatiecursus zijn er extra cursusdata aan het rooster toegevoegd: 10 mei 2022 en 24 mei 2022. Inschrijven voor één van deze cursussen kan...

Eerste hulp aan kinderen

Op dinsdag 8 maart start, bij voldoende belangstelling, de nieuwe cursus eerste hulp aan kinderen. Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe zij moeten handelen...